Stengningen skyldes at det skal skiftes stikkrenne over veien. Det er ikke mulig å holde deler av veien åpen for ferdsel grunnet stor dybde på renna. Omkjøring er mulig via Himo eller Ranemsletta.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre for våre innbyggere. 

Vennlig hilsen teknisk avdeling.