Svangerskapskontroll

Svangerskapskontroll bidrar til å gi deg god helse under svangerskapet, ved å tilby jevnlig helseundersøkelse. 

Du tilbys ni kontroller og første kontroll skjer vanligvis mellom svangerskapsuke 8 og 12. Hvis du ønsker det kan barnefar, partner eller annen ledsager være med. 

Jordmor eller lege vil ta blodprøver, måle blodtrykket og undersøke urinprøve. Vekten din blir registrert hver gang. Mellom svangerskapsuke 17 og 19 får du tilbud om ultralydundersøkelse. 

Samtaler under svangerskapet

Jordmor eller lege vil tilby deg en samtale hvor hensikten er å kunne gi deg råd og anbefalinger som er tilpasset ditt behov, og vurdere om du trenger å gå oftere til kontroll. 

Aktuelle temaer er: 

 • kosthold, trening, røyking og alkohol 
 • livssituasjon 
 • arbeidssituasjon i forhold til graviditet 
 • din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien din, og eventuelle kroniske sykdommer 
 • tidligere svangerskap og fødsler 
 • vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet  
 • stønadsmuligheter, rettigheter og plikter 
 • kommunens tilbud om svangerskapsomsorg  
 • ulike fødetilbud der du bor 
 • fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming 
 • din partners rolle under fødselen 

Rådgivning og fødselsforberedende kurs

Du kan i tillegg få rådgivning knyttet til samliv og foreldrerollen, og tilbud om fødselsforberedende kurs. 

Jordmor eller fastlegen skal også ta opp temaer som kan være vanskelige å snakke om. Eksempler på dette er: 

 • psykiske plager eller depresjoner 
 • vold, fysisk og psykisk trakassering og seksuelle overgrep 
 • spiseforstyrrelser 
 • bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk 

Dersom du har behov for det, kan du bli henvist til ekspert som psykolog eller psykiater for å få hjelp. 

Vi tilbyr foreldreforberedende kurs - ta kontakt med helsestasjon for påmelding og mer informasjon.