Kl. 17.00 - 18.00: tilbud for barn/familier
Kr. 20,- per barn
Kr. 30,- per person
 

Kl. 18.00 - 19.00: tilbud for voksne
Kr. 60,- per person.
Tilbudet for voksne krever at flere enn én person skal bade. Dette er av sikkerhetsmessige grunner.


Klikk her for kontaktperson.