Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykkelkommune nr. 1!

Gang- og sykkelveg Overhalla - Skage - Namsos

Overhalla skal bli et sted hvor det er attraktivt og trygt å sykle til hverdagsaktiviteter og fritidsaktiviteter – og for fornøyelsens skyld. Kommunestyret har nå godkjent forprosjektet og åpnet opp for planlegging av etappe 1 – Barliakorsen til Ryggahøgda.

Sykkeltur. Foto: Pixabay

Folkehelse og friskliv

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Hjerte prestekrager
1