Syn- og hørselskontaktens oppgaver

Syn- og hørselskontakten er hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunen, og kan bistå med opplysninger, søknader og opplæring i syn- og hørselshjelpemidler.

Syn- og hørselskontakten gir veiledning og støtte til pårørende og helsepersonell rundt den syn eller hørselshemmede, og kan gi råd om tilrettelegging i det fysiske miljøet. Kontakten samarbeider og henviser til aktuelle samarbeidsparter ved behov.

Syn- og hørselskontakten kan ikke bestille briller eller høreapparater, og selger heller ikke høreapparatbatterier, men kan gi informasjon om hvor du kan henvende deg for dette.

Hvem kan få syn- og hørselshjelpemidler?

Kriterier for hørselshjelpemidler:

Hørselsnedsettelsen må være varig (over 2 år). Bruker du høreapparater ansees den som varig.  Hjelpemiddelsentralen vil som oftest kreve en uttalelse fra en ØNH-spesialist hvis du ikke bruker høreapparater og allikevel søker på hørselshjelpemidler.

Kriterier for synshjelpemidler:

Er synsevnen din redusert til ca 6/18 (0,33) eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen, med briller på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen, på det beste øyet, er varig (over 2 år) kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som innsnevret synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn, kan gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller optiker.

Hva slags syn- og hørselshjelpemidler kan jeg få?

Lytteutstyr til TV, varsling av dørklokke, røykvarsler mm, forsterkertelefoner(ikke mobiltelefon), samtaleforsterkere,- trådløse og trådbundne.

Aktuelle synshjelpemidler kan være:

Håndluper, lupelamper, lese-TV, lydbokavspillere, PC-skjerm, forstørrelses-prg til PC, taleprogram til PC, talende klokker, talende termometer mm.