Det var med største glede vi kunne tilby 10 plasser i teaterlagets neste storoppsetting - SHREK jr.

Tilbudet i pilotprosjektet var for aldersgruppen 10 (5.kl) - 100 år som har en drøm om å stå på en ordentlig teaterscene.

Premiere på Kuben 24. januar 2024.

Prosjektet evalueres ved endt prosjektperiode for å se på videre muligheter angående fremtidig teatertilbud.