For å imøtekomme kundenes behov, må Telenor fornye seg – og ikke minst fornye teknologien kundene benytter til tale, mobil og bredbånd. Derfor bygger vi fiber- og mobilnett raskere enn noen gang. I dag har 99,7 prosent av Norges befolkning 4G der de bor. Utfordringen fremover blir at vi ikke kan fortsette å vedlikeholde det gamle kobbernettet på samme måte som før.

Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. Denne reisen kommer ikke til å bli uten utfordringer, men vi tar oppgaven på største alvor. Og på ferden skal vi lytte, forstå og hjelpe kunder over på nye moderne løsninger – slik at vi fortsetter å være bærebjelken av kommunikasjon i vårt land.

Vår ambisjon er å modernisere telefoni- og bredbåndsnettet slik at vi kan tilby en ny og kraftigere kommunikasjonsplattform for alle de nye tjenestene som kommer med digitaliseringen av samfunnet. Skal kommune-Norge lykkes med å utnytte de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, er vi alle avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet til et fremtidsrettet nett som er stabilt, raskt og trygt.


Tidsplan

Moderniseringen gjelder i denne omgang områder der det kun er et fåtall kunder igjen og videre drift av gammel teknologi er lite hensiktsmessig. I din kommune vil noen kunder få erstattet fasttelefon og/eller bredbånd over kobber (ADSL/VDSL) med ny teknologi. Dette gjelder sentralene merket med gult:

Lokasjonsnavn Telefoni Bredbånd Dato for nedleggelse Varslet dato
Furrunesset 7 24 31.12.2020 28.01.2019
Skogmo 18 41 31.12.2020 28.01.2019
Fagerli 37 140    
Meosen 9 47    
Overhalla 54 124    
Øysletta 21 61    
Skage 35 59    

Det kan komme endringer. Forklaring på tallene:

  • Telefoni: Totalt antall kobberlinjer som har en aktiv telefonitjeneste.
  • Bredbånd: Totalt antall kobberlinjer som har en aktiv bredbåndstjeneste (ADSL / VDSL)
  • Varslet dato: Varslet dato er den dato brev er sendt kommunen

* På mange sentraler leier andre operatører enn Telenor kapasitet i Telenors nett. Disse operatørene vil selv varsle sine berørte kunder og eventuelt tilby erstatningsprodukter.

De resterende kobberbaserte sentralene i kommunen vil også legges ned i løpet av de neste årene, dere vil få tilsendt nærmere informasjon om nedkoplingsdato for disse på et senere tidspunkt. Vi gjør også oppmerksom på at dersom det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet som medfører feil på tjenestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet.


Hva betyr dette for kundene?

Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave. Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse.

Berørte kunder vil bli varslet i god tid i et eget brev med informasjon om alternative løsninger og tidspunkt for overgang til ny løsning. Dersom det er bedriftskunder som blir berørt, vil vi også ta telefonisk kontakt og informere om alternative løsninger.
 

Ønsker du mer informasjon kan du lese mer på Telenor sine sider om modernisering.