Avløsning ved ferie og fritid

Avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsning.

For å kunne få tilskudd, må foretaket disponere dyr per 1. januar ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter. 

 

Hvordan søke?

Du må sende inn søknad til kommunen sammen med søknad om produksjonstilskudd innen 15. oktober. Du kan etterregistrere opplysninger innen 10. januar året etter.

Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på www.landbruksdirektoratet.no

 

Avløsning ved sykdom, fødsel og lignende

Du kan få tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for. 

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, søknadsfrist, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på www.landbruksdirektoratet.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er ett år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for.