I forbindelse med behandlingen av Økonomiplanen 2022 – 2025 i fylkestinget i desember 2021, vedtok fylkestinget at utstyrssentralene skal ivaretas slik at det fortsatt er mulig for dem å ta del i støtteordningene til fylkeskommunen i 2022.

I tillegg ble det i Hovedutvalg for kultur i september 2021, vedtatt at restbeløp fra tildelinger i 2019, 2020 og 2021 skal øremerkes støtteordninger for 2022.

Dette betyr at også for 2022 tilbyr Trøndelag fylkeskommune to ulike støtteordninger øremerket utstyrssentraler:

1. Støtte til etablering av utstyrssentraler – Maksimal søkersum: Kr. 100 000,-.

2. Støtte til oppgradering av utstyr for eksisterende utstyrssentraler – Maksimal søkersum: Kr. 60 000,-.

Formålet med tilskuddsordningene er:

1. Å bidra og motivere til at det etableres flere utstyrssentraler rundt i Trøndelag slik at sports- og friluftsutstyr blir tilgjengelige i flere nærmiljø enn i dag.

2. Bidra og motivere til at eksisterende utstyrssentraler rundt i Trøndelag får oppgradert og / eller utvidet sitt utvalg av sports- og friluftsutstyr for utlån i nærmiljøet.

Målet for begge ordningene er og å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter uavhengig av alder og sosioøkonomisk status. Støtteordningene gjelder kun for 2022 og har søknadsfrist 1. september.

Søknadsskjemaene for ordningene finnes på www.regionalforvaltning.no.

Vi gjør oppmerksom på at utstyrssentraler som allerede har fått tilskudd på en av tilskuddsordningene i 2019, 2020 og 2021 i utgangspunktet ikke er søknadsberettiget. Unntak kan gjøres dersom man ikke har mottatt maksimal tildelingssum tidligere, og i slike tilfeller kan det søkes om støtte på et beløp som tilsvarer differansen mellom tidligere tildelt sum og maksimal tildelingssum på henholdsvis kr. 100 000,- og kr. 60 000,-.

Trøndelag fylkeskommune vil benytte anledningen til å orientere / minne om støtteordningen vedr. Frivillighetens år 2022 som har frivilligheten som målgruppe; denne ordningen kan dere lese mere om her: https://frivillighetensar.no