Organisasjoner som allerede har en brukerprofil i Regionalforvaltning kan gå direkte til tilskuddsordningen og får tilgang til søknadsskjemaet.  

Fylkeskommunen vil medio januar 2023 arrangere et enkelt webinar basert søkerkurs som vektlegger utfylling av søknadsskjema; med litt ekstra vekt på budsjett- og finansieringsplan.

For mer info se: Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag