Tilskuddsordningen er et samarbeidsprosjekt som er finansiert av Nord Trøndelag Fylkeskommune, Midtre Namdal Samkommune, Utvikling og Overhalla kommune.