Psykisk helse- og rustjenesten kan tilby

  • Strukturerte samtaler med fokus på din endringsprosess  
  • Støtte til bedring og mestring av psykiske problemer  
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter  
  • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser  
  • Bistand til medisin-administrering
  • Ansatte i teamet kan være koordinator, og utarbeid en individuell plan (IP) i samarbeid med deg, dersom du har rett til og/eller behov for dette.  
  • Vi benytter tilbakemeldingsverktøyet FIT (Feedback Informerte Tjenester) slik at du selv kan gi tilbakemeldinger på tjenesten og på eget utbytte av tilbudet.  

Hvem kan få tilbud hos oss?

Vi er et tilbud til deg som har psykiske- og/eller rus problemer. Tjenesten kan også være et tilbud til deg som er pårørende. Du trenger ingen formell henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss. 

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid.

Hva er pakkeforløp?  
  • Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. 

  • Pakkeforløpene skal bidra til at fagpersoner både i kommunen og spesialisthelsetjenesten gir gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som pasient.

  • De skal sikre samhandling mellom pasienten, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.  

Hva betyr det for deg? 

På nettsiden helsenorge.no kan du lese mer om hva pakkeforløp betyr for deg som pasient eller pårørende. 

Dette er pakkeforløpene for psykisk helse og rus: 

Gruppetilbud

- KIB og KID kurs - kognitiv tilnærmig for å mestre belastning/depresjon. For mer info https://www.overhalla.kommune.no/friskliv.551618.no.html

- UTENDØRSTERAPI 

Føler du deg ensom, annerledes eller utenfor? Kjenner du på mye uro og stress eller føler deg trist og tung til sinns? Drikker du alkohol eller ruser deg for å føle deg bedre? Er du pårørende til en som sliter med rus eller psykiske utfordringer? 

Da kan dette være noe for deg! UTENDØRSTERAPI ER ET FRILUFTSTILBUD FOR DEG OVER 18 år MED RUS ELLER PSYKISKE UTFORDRINGER. Målene er blant annet gode opplevelser i natur og friluft, meningsfull aktivitet, mestering, og relasjonsbygging. 

Oppmøte ved Overhalla frivilligsentral hver tirsdag kl.11.30.

Kontaktpersoner Monica Moa Wester tlf. 48241506 eller Eva Zielinski tlf. 95881910

 

Kontaktpersoner

 

Monica Moa Wester      Sykepleier med videreutdanning i psykiatri  482 41 506
Eva HestvikHjelpepleier med videreutdanning i psykiatri 958 81 910
Eli Ane LeirvikSosionom 415 40 047
Pernille Flakken Kristiansen Psykolog482 30 643