Psykisk helse- og rustjenesten kan tilby

 • Strukturerte samtaler med fokus på din endringsprosess  
 • Støtte til bedring og mestring av psykiske problemer  
 • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter  
 • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser  
 • Bistand til medisinadministrering  
 • Tilbudet kan være individuelt eller i gruppe   
 • Ansatte i teamet er koordinator og utarbeider en individuell plan i samarbeid med deg, når du har rett til og/eller behov for dette.  
 • Tilbudet kan gis hjemme hos deg eller på tjenestens kontor.  
 • Vi benytter tilbakemeldingsverktøyet FIT (Feedback Informerte Tjenester) slik at du selv kan gi tilbakemeldinger på tjenesten og på eget utbytte av tilbudet.  

Hvem kan få tilbud hos oss?

Vi er et tilbud til deg som har psykiske- og/eller rus problemer. Tjenesten kan også være et tilbud til deg som er pårørende. Du trenger ingen formell henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss. 

Tilbudet blir tilpasset dine behov, og utformet sammen med deg.  

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid.

Hva er pakkeforløp?  
 • Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. 

 • Pakkeforløpene skal bidra til at fagpersoner både i kommunen og spesialisthelsetjenesten gir gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som pasient.

 • De skal sikre samhandling mellom pasienten, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.  

Hva betyr det for deg? 

På nettsiden helsenorge.no kan du lese mer om hva pakkeforløp betyr for deg som pasient eller pårørende. 

Dette er pakkeforløpene for psykisk helse og rus: 

Barn og unge som pårørende

Her kan du lese mer om barn og unge som pårørende

Kontaktpersoner

Bente Brauten

Sykepleier med videreutdanning i psykiatri

Telefon:  970 17 031

Hilde Moe Moan

Sykepleier med videreutdanning i psykiatri

Telefon: 415 40 070                                    

 

Bodil Sofie Hanssen

Sykepleier med videreutdanning i psykiatri

Telefon: 415 40 439

 

Monica Moa Wester 

Sykepleier med videreutdanning i psykiatri

Telefon: 482 41 506

Eva Zielinski 

Hjelpepleier med videreutdanning i psykiatri

Telefon: 958 81 910