Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester til hjemmeboende

Helsetjenester i hjemmet er ulike tjenester som skal bidra til at bruker mestrer å bo hjemme i egen bolig lengst mulig.

Våre tjenester skal være et supplement til det brukeren ikke er i stand til å utføre selv, og bidra til å opprettholde det som anses for rimelig standard for bruker. Kombinasjoner av ulike tjenester kan ytes, for å dekke den enkeltes behov.

Hjemmetjenesten har personellbase i Overhalla helsesenter, og har herfra ulike arbeidsruter som dekker hele kommunen. Vi har et nært samarbeid med de andre enhetene innenfor helse. Helsetjenester i hjemmet ytes hele døgnet, og tildeles etter behov og kartlegging.