Hero Tolk

Hero Tolk tilbyr kvalifiserte tolker på over 110 språk i hele Norden. Hvert oppdrag tildeles, uavhengig av språk, vurdert etter tolkens utdanning, erfaring og personlig egenhet.

I Overhalla kommune bruker vi i hovedsak tolketjenester fra heri i form av telefontolk slik at vi sørger for god og riktig dialog med våre flyktninger.

Hvordan bestille tolk?

Hvis du har behov for tolk, ber du om at tjenesten bestiller tolk for deg. Dette gjelder for flere tjenester enn oss, slik at du kan be om tolk når du er i kontakt med lege, tannlege, skole, barnehage og andre kommunale tjenester.