Om tjenesten

TT-ordningen er ment til reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og reiser til dagliglivets gjøremål. Ordningen skal ikke brukes til reiser som, helt eller delvis, dekkes av andre offentlige midler, for eksempel arbeidsreiser eller behandling hos lege/sykehus. Ordningen gjelder heller ikke for skoleskyss.

Søknad om TT-kort

Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. 

Søknad må sendes til fylkeskommunen og din fastlege må også sende inn legeerklæring til fylkeskommunen. 

Du kan lese mer om ordningen her:


Gå til fylkeskommunens nettsted for informasjon søknad.