Kurset er gratis og holdes i kommunestyresalen (1. etg. i administrasjonsbygget).

  • Kl. 13.00 til 15.00 for kommunalt ansatte
  • Kl. 18.00 til 20.00 for lag / foreninger i Overhalla


Det er viktig å møte på dette kurset! Det er her det ligger store og mange muligheter for mye ekstra midler utenom det kommunen har i sine rammer. Tilskuddsportalen har vært lite brukt i vår kommune de siste årene. Vi har valgt å abonnere 1 år til, for å se om bruken av den nye portalen tar seg opp. Den nye utgaven av portalen gjør det enklere for oss alle å logge inn og finne ut hva vi kan søke støtte til, og vi vil også kunne få beskjed når søknadsfrister nærmer seg.


Velkommen! :)