Hvordan fungerer en trygghetsalarm?

Våre trygghetsalarmer er ikke avhengig av fasttelefon, og går via mobilløsning.  

Trygghetsalarmen formidler signaler fra alarmsmykke, via alarmboksen, direkte til ansatte i tjenesten, eller pårørende. Tjenesten kan umiddelbart opprette telefonisk kontakt med alarmboksen, og du kan snakke med mottaker via alarmen. 

Får man ikke opprettet dialog med bruker, rykker tjenesten ut. 

En trygghetsalarm kan også være koblet direkte til pårørende, der dette er hensiktsmessig, og da vil det være pårørende som følger opp alarmer. 

Den digitale trygghetsalarmen gir tilbakemeldinger til tjenesten ved strømbrudd, ved batteristopp eller andre tekniske problemer, som bidrar til at man til enhver tid er sikker på at alarmen fungerer som den skal. 

En digital trygghetsalarm har i tillegg flere funksjoner, og kan kobles opp mot ulike sensorer ved behov. 

Slike sensorer kan være røyksensor, dørsensor, vindussensor og fallsensor. 

Hvem kan få trygghetsalarm? 

  • Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. 
  • Personer med falltendens eller andre helseutfordringer som gjør at de har behov for å varsle om hendelser.
  • Trygghetsalarm tildeles etter søknad, og behovsvurdering. Ulik sensorteknologi i kombinasjon med alarm vurderes ut fra behov og i hvert enkelt tilfelle. 

Elektronisk dørlås og trygghetsalarm

Når du tildeles trygghetsalarm vil døren din få montert e-lås, slik at tjenesten raskest mulig kan bistå deg ved en alarm. Les mer om e-lås her.

Egenbetaling - man betaler leie for trygghetsalarm.