Det er fint om flere bruker løypa, så det er bare å skrive ut kort og gå på tur. Hvis barna kan vise foreldrene vegen til de forskjellige stedene kan jo det være stor stas – og foreldre som blir med barna på tur får bedre inntrykk av områdene barna deres bruker, og kanskje snakker om.


VIS HENSYN

  • Vi har fått lov av grunneierne til å sette ut poster på deres areal. Husk å vise hensyn – vi går ikke over jorder (med unntak av jordet før Jutulsteinen – der forteller vi barna at vi har fått lov).
  • Hunder skal gå i bånd – noen steder går vi gjennom gårdstun eller like ved hus.


Flere steder er det fine rastemuligheter, med gapahuk, bålplass  eller lavvo. Det gjelder postene 4, 8, 10, 11, 12.
 


Har du spørsmål eller tilbakemeldinger vedrørende løypene eller turopplegget?
Ta kontakt med Irene Vannebo på telefon 416 13 933.


God tur!

Hilsen oss i Ranemsletta barnehage.


Barnehagen er i gang med å lage et felles opplegg for alle skoler og barnehager i kommunen. Vi tar sikte på å ha dette klart i løpet av juni, og vi vil legge det tilgjengelig på kommunens nettside. Tiltaket er sponset av Overhalla kommune og Namdal Turlag.

Turløyper barn - bilde 3.jpg

Turløyper barn - bilde 2.jpg

Turløyper barn - bilde 1.jpg

Mer om turer i Overhalla for voksne og familier med små og store barn.