Det kan hende utsendte oppfordring ikke har nådd alle, derfor minner vi om hvordan Næringslivet kan delta!

Årets TV-aksjon skal blant annet skape nye arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Utenforskap er et aktuelt tema for næringslivet rundt omkring i landet vårt, også i Overhalla.

Overhalla kommune har gitt kr. 10.000,- til årets aksjon og næringslivet i kommunen oppfordres å gi et bidrag.

Her kan du registrere ditt bidrag:

https://giverstafett.no/gi-gave

Les mer om TV-aksjonen her: www.nrk.no/tvaksjonen og her: www.blimed.no.