TV-aksjonen skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: 

Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone.
Det skal gis vaksiner, tilgang til livreddende medisiner og helsehjelp.

I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle
medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

Les mer om årets TV-aksjon her.

Her kan du følge med bidrag gitt til aksjonen fra Overhalla.

Du kan bidra med å bli bøssebærer:

Send e-post til : torunn.gronnesby@overhalla.kommune.no og meld deg som bøsserbærer og hvilken rode du ønsker, gjerne så snart som mulig og innen 20. september!

Oversikt over roder med kart

For øvrig:

VI OPPFORDRER ALLE LAG, ORGANISASJONER OG NÆRINGSLIVET TIL Å GI ET BIDRAG