Politikere og frivillige i Overhalla har tatt på seg den viktige jobben med å være bøssebærer for årets TV-aksjon. Hvis du ikke er hjemme eller har kontanter når de kommer finnes det alternative givermuligheter (beløpet blir registrert som gitt i Overhalla):

Vipps til 2133 (valgfritt beløp) 

SMS: Send TVA til 2133 (kr 300,-) 

Du kan sette inn ditt bidrag på kontonummer: 8380 08 09005 

Hvis du ikke får besøk av bøssebærer på søndag, og ønsker å gi et beløp på bøsse, ring 97506252 (Torunn Grønnesby) frem til kl. 18.00.

Næringslivet i kommunen oppfordres å gi til TV-aksjonen, bidrag kan gis på giverstafett der kan dere også oppfordre andre.

 

Ordfører Hege.JPGÅrets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

Ta godt i mot våre bøssebærere.