Opplæring på strenginstrumentet ukulele krever ingen forkunnskaper. Det forutsettes at eleven kjøper sin egen ukulele. De koster mellom 500-800 kroner.