Simen Bjørkli (SP) velges som ny representant.
May Storøy (AP) velges som vararepresentant.