Følgende medlemmer og varamedlemmer er valgt for inneværende valgperiode, frem til høsten 2027:

  • Iver Heia
  • Solvår Kleven Solli
  • Thea Rygh Brueland
  • Heine Sjelmo Fiskum
  • Viljar Utsrand
  • Ida Tetlien Moa

Ungdomsrådets reglement, vedtatt av kommunestyret 22.12.2020.

Ungdomskoordinator Lene Løberg Andresen er ungdomsrådets veileder og ansvarlig for referat fra møter.