Overhalla har vedtatt handlingsplan for universell utforming (UU).

Handlingsplanen har oversikt over kommunale og private tiltak som bør gjennomføres og finansieringsmuligheter for disse.

Overhalla kommune har etter søknad fått tildelt kr. 200 000 i midler fra Regionalt Næringsfond som skal videreformidles til private virksomheter som søker om tilskudd til forbedring av UU i sin bedrift.

I tillegg finansierer Overhalla kommune et tilsvarende beløp til formålet.

Overhalla kommune skal blant annet utbedre inngangspartiet til Helsesenteret slik at det tilfredsstiller kravene til UU.

 

Handlingsplan for universell utforming i Overhalla kommune

Saksframlegg for vedtatt handlingsplan

Kompetanseplan for universell utforming i Overhalla kommune

Utsendt brev om søknad om tilskudd for private bedrifter og virksomheter