Et tiltak i Overhalla kommunes klima- og energiplan er at alle tjenesteenheter i kommunen skal sertifiseres som miljøfyrtårn innen 1. juli 2010. Ansvarlige har vært enhetslederne i samarbeid med Grønn Hverdag Nord-Trøndelag v/Iver Olerud.

I dag fikk altså følgende sertifikatet:

 • Hjemmetjenesten
 • Enhet for kultur
 • Overhalla barne- og ungdomsskole

Overhalla kommune er miljøsertifisert etter ISO 14001 siden november 2007.

Resultatenheter i kommunen som til nå er miljøfyrtårn-sertifisert: 

 • Skage barnehage
 • Overhalla sykeheim
 • Helse og familie
 • Ranemsletta barnehage
 • Administrasjonsbygget
 • Hjemmetjenesten
 • Enhet for kultur
 • Overhalla barne- og ungdomsskole

Se kommunens miljøstyringssystem etter ISO 14001.

ISO 14001 i Overhalla: Oversiktsdokument