Banedagbok for Gimlehallen

Se banedagboken her. Du finner oversikt over handballkamper lørdager og søndager.

Prisliste for leie av idrettshall og samfunnsdel

Som et folkehelsetiltak har kommunestyret vedtatt gratis hall-leie for barn og ungdom fra 19 år og yngre. Bestemmelsene gjelder for frivillige lag og foreninger som er registrert i Overhalla kommune.

Dette gjelder derimot ikke dersom det leies for kommersielle arrangement eller private som barnebursdager eller lignende. Øvrige som ønsker å leie skal betale i henhold til regulativ.
 

GIMLE                                                             SATSER 2022:

Utleielokale prisgrunnlag Frivillige/lag og foreninger Private aktører Kommersielle aktører
Hele idrettshallen per time 335 659 1333
2/3 per time 220 439 868
1/3 per time 110 220 434
Garderobe per time 110 220 439
Kjøkken per time 110 220 439
Samfunnssal per time 167 335 669
Samfunnssal/kjøkken  per arrangement* 2718 5541 8312
Skytebane per mnd 1856 1856 1856
Samfunnssal, kjøkken, garderobe og idrettshall per arrangement (fre-søn) 5573 11040 16503
Samfunnshus og idrettshall per dag fre/lør/søn 2152 4310 6482

*)Arrangement defineres som tilstelninger med påmeldte deltakere. Et arrangement kan vare over en helg så lenge det er de samme deltagerne alle dagene. Er det nye deltakere neste dag er det et nytt arrangement, dvs. et nytt arrangement som skal betales for.
Oppgitte priser tas opp til vurdering hvert år ved budsjettbehandlingen, sist vedtatt 14.12.21.