Banedagbok for Gimlehallen

Se banedagboken her. Du finner oversikt over handballkamper lørdager og søndager.

Prisliste for leie av idrettshall og samfunnsdel

Som et folkehelsetiltak har kommunestyret vedtatt gratis hall-leie for barn og ungdom fra 19 år og yngre. Tilbudet gjelder alle utleielokaler som Overhalla kommune disponerer. Bestemmelsene gjelder for frivillige lag og foreninger som er registrert i Overhalla kommune.

Dette gjelder derimot ikke dersom det leies for kommersielle arrangement eller private som barnebursdager eller lignende. Øvrige som ønsker å leie skal betale i henhold til regulativ.
 

GIMLE                                                             SATSER:

Utleielokale prisgrunnlag Frivillige/lag og foreninger Private aktører Kommersielle aktører
Hele idrettshallen per time 326 643 1301
2/3 per time 214 428 847
1/3 per time 107 214 423
Garderobe per time 107 214 428
Kjøkken per gang 107 214 428
Samfunnssal per gang 163 326 653
Kjøkken/restaurant per gang 214 428 857
Samfunnssal/kjøkken og restaurant per arrangement* 2652 5406 8109
Skytebane per mnd 1811 1811 1811
Samfunnshus og idrettshall per arrangement (fre-søn) 5437 10771 16101
Samfunnshus og idrettshall per dag fre/lør/søn 2152 4310 6482
         

*)Arrangement defineres som tilstelninger med påmeldte deltakere. Et arrangement kan vare over en helg så lenge det er de samme deltagerne alle dagene. Er det nye deltakere neste dag er det et nytt arrangement, dvs. et nytt arrangement som skal betales for.
Oppgitte priser tas opp til vurdering hvert år ved budsjettbehandlingen, sist vedtatt 18.12.18.