Grunnarbeidene i forbindelse med oppgradering av gatelys på gang- og sykkelvegen Svenningsbrona, vil pågå ut neste uke. Grunnet leveringstid vil det ikke bli lys på strekningen før i starten av november. Arbeidene vil kunne medføre noe ulemper for trafikken på vegen, men entreprenøren har forsikret oss om at trafikken på vegen skal kunne passere.

I Skydalsvegen er noen lys mørke, dette skyldes feil på jordkabel. Kabelen vil bli skiftet i sammenheng med arbeidene på Svenningsbrona i løpet av uke 40.

Gatelysene langs Torvstrøvegen er mørke, dette skyldes feil på det tekniske anlegget. En mast på strekningen har blitt påkjørt og utbedringer er igangsatt. Det er forventet at det er lys på strekningen igjen før helga.

For øvrige kommunale gatelys så ettergås dette fortløpende etter hvert som feil blir innmeldt eller oppdaget av elektriker.