Formannskapet er kommunal klagenemnd.

Utvalget behandler klager for alle tjenesteområder i Overhalla kommune som på bakgrunn av delegert myndighet gjør vedtak etter Forvaltningsloven § 28. 2. ledd (der annen klageinstans/klagebehanlding ikke er nevnt i særlov).

Reglement for utvalget.