Barnevaksinasjon

Barnevaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Alle nybakte foreldre vil bli kontaktet av kommunens helsestasjon og få tilbud om å delta i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Vaksinasjon mot sesonginfluensa

Vaksinasjon mot sesonginfluensa anbefales dersom du: 

Ta kontakt med fastlegen din eller Overhalla helsestasjon for å få vaksinen. Informasjon om vaksinasjonsdager annonseres i forkant. 

Reisevaksinasjon

Tilbud om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser får du av kommunens helsetjeneste. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus. Folkehelseinstituttet har laget en samleside med råd om hvilke reisevaksiner du bør ta

Reisevaksinasjon skjer på fredag formiddag, og det må bestilles time i god tid før man skal ut å reise. Noen av vaksinene kan tas på helsestasjonen, andre må tas hos fastlege. 
Ta kontakt med helsestasjonen for mer informasjon. 

Annen vaksinasjon av voksne

Du kan henvende deg til din fastlege eller Overhalla helsestasjon ved behov for: 

  • Oppfriskningsvaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet 
  • Vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet dersom du ikke tidligere har fått disse 
  • Vaksiner ved graviditet 
  • Vaksiner til eldre over 65 år og personer i risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG) 

Vaksinasjon ved pandemi

Ved et eventuelt utbrudd av pandemi, vil kommunens helsetjeneste sørge for vaksinasjon. Folkehelseinstituttet gir retningslinjer om hvem som skal tilbys vaksine.