Følgende velges som valgstyre for perioden 2019-2023: 

Formannskapets faste medlemmer (Per Olav Tyldum, Johan Tetlien Sellæg, Hege Kværnø Saugen, Siv Åse Strømhylden, Jo Morten Aunet, Kai Terje Dretvik, May Storøy).

I tillegg velges Knut Haga, SV og Tore Nordfjellmark (FRP) som medlemmer for å sikre at alle partier er representert.

Leder: Per Olav Tyldum
Nestleder: Johan Tetlien Sellæg