• Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.
  • Varslingssystemet er integrert i vår fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen.
  • Vi varsler Eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.
  • I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Dvs. vi vil for enkelte eiendommer kun sende ut avlesningskort.
  • I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

Har du spørsmål? Ta kontakt med konsulent v/teknisk avdeling.

Eksempel på hvordan SMS-varslingen ser ut når den blir vellykket gjennomført:
 

Eksempel vannmåler 17.jpg