Hvordan fungerer anlegget?

Et stille system som går via beboerens alarmsmykke på arm eller halssmykke og pleierens mobiltelefon. Pipende og forstyrrende displayer i tak og på vegg er derfor ikke lenger å se. 

Beboeren er ikke avhengig av å være på sitt pasientrom for å tilkalle hjelp. Uavhengig av hvor beboeren oppholder seg kommer det signal opp på den ansattes telefon hvor beboeren befinner seg når det alarmeres.  

Posisjonering kommer kun frem når beboeren aktivt trykker på alarmknappen.