Skader på veg er nå utbedret og vegen åpnet. 

Stengt veg