PROGRAM:

  • Wenche Frogn Sellæg foreleser over tema helse for eldre
  • Sang og musikk ved Seniorkoret - Allsang
  • Undervegs i programmet blir det kaffe og matservering
  • Underholdning ved «Lille Lerken»
  • Loddsalg meg gevinster fra næringslivet i Overhalla

Arrangementet er gratis, hvis noen trenger skyss, ta kontakt med leder Otto Moa
på telefon: 90631032.

Det blir montert teleslynge.

Velkommen!