Kommuner i Namdalen samarbeider om dette og i år vil markeringen inneholde hilsener til veteranene, foredrag av Martin Haagensen, kulturinnslag og enkel servering.

Arrangementet starter kl. 18.00 mandag 8. mai, og av hensyn til serveringen så ber vi om påmelding i forkant. Det kan gjøres elektronisk eller ved å ringe tlf 74 21 71 00, og må skje innen 4.mai kl. 15.00.

VELKOMMEN!