Kommunene har ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Det er alltid en veterinær på vakt. Vakttjenesten gjelder akutt hjelp og livstruende skader/sykdommer. Andre henvendelser skal gjøres i ordinær arbeidstid.

Telefon veterinærvakt: 901 37 562