Overhalla kommune administrerer veterinærvaktordning for vaktdistriktene Namsos og Høylandet/Overhalla.

Eksisterende avtaler innenfor veterinærvaktordningen går ut ved årsskiftet og Overhalla kommune har derfor kunngjort nye kontrakter som tenkes inngått med virkning fra 01.Januar 2022.

Prosessen gjennomføres som en anskaffelse i tråd med reglene i lov om offentlige anskaffelser, der veterinærer som ønsker å ta del i vaktordningen sender inn tilbud til kommunen om dette. 

Informasjon om kontraktene og konkurransen kan lastes ned fra vår anskaffelsesportal ved å følge lenken under:

https://permalink.mercell.com/162199661.aspx 

Vi gjør oppmerksom på at veterinærer som ønsker å levere tilbud må gjøre dette elektronisk via Mercell sin portal.

Det skal ikke være nødvendig å kjøpe et abonnement hos Mercell for å få levert tilbud. Dersom det skulle være vanskelig å få tilgang til dokumenter og konkurransen kan support hos Mercell kontaktes for hjelp med dette.

2021 - Anskaffelse av veterinærvakttjenester