Dato: 12. april
Tid: 18.00-20.00
Hvor: Kantina på Namdalshagen, ved Bohus i Namsos
Servering: Gratis pizza og brus til alle

Hovedmålet med møtet er at Nord universitet og Namsos og Overhalla kommuner sammen skal se på hvordan vi kan jobbe for å øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene.

Agenda:

· Velkommen v / kommunene
· Kommunene forteller om sine behov når det gjelder rekruttering til lærerstillinger og behov for utdanning nå og videre.
· Kommunene legger frem insentiver kommunen kan tilby for å stimulere flere til å ta lærerutdanning/videreutdanning/fullføring av påbegynt utdanning.
· Nord universitet presenterer seg og satsingen LæreriNord.
· Nord universitet informerer om sine studietilbud.
· Meet and greet, pizza og brus – Nord universitet svarer på spørsmål.


Kom gjerne på møtet hvis du:

· Er elev i videregående skole og vurderer og ta høyere utdanning
· Er vikar i skolen/barnehagen
· Er medarbeidere i skolen som er ufaglært
· Har familie og kanskje jobb, men har likevel lyst til å ta en utdanning
· Er ansatt i kommunen og ønsker videreutdanning
· Er leder eller rådgiver i skolen eller barnehagen
· Er nysgjerrig og vil vite mer om læreryrkene

Påmelding gjøres via denne lenken under innen 11. april 2023:  https://forms.office.com/e/hYmpD9G6hb

Vel møtt!


 Nord universitet