Undervisninga vil foregå på grunnleggende- og videregående nivå. Det kreves ingen forkunnskaper, men du bør ha interesse for bilde, form og farge. Tilbudet gjelder fra 1. til og med 10. årstrinn.

Undervisninga vil foregå på Overhalla Barne- og ungdomsskole og Hunn skole, 45 minutter per uke, etter skoletid.


Gjennom arbeidet med visuell kunst, vil elevene ha mulighet til å utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglige ferdigheter, samt utvikle sin iboende skaperglede og oppleve mestring. Elevarbeidene vil ende i små og store lokale utstillinger og deltakelse på UKM.

For at tilbudet skal komme i gang forutsettes at mange nok elever søker. (Minst 10 stk per gruppe)

Estetisk arbeid og estetiske opplevelser er viktig for å utvikle HELE mennesket!