Vi tar alle bekymringer som gjelder barn og ungdom på alvor. Hvis et barn du kjenner har det vanskelig, er det verdifullt at du som voksen ser situasjonen og bidrar til at barnet får det hjelpen og oppfølgingen som trengs. 

Du kan diskutere bekymringen din med ansatte som jobber med barnet (lærer, barnehageansatt), eller ta kontakt med foreldrene til barnet. Gjennom å melde bekymring for barn kan du bidra til at både barnet og familien får hjelp til å forbedre sin livssituasjon. Her viser vi eksempler på hva en bekymring kan være.

I vår kommune jobber vi sammen med barnet og familien for å sikre at de får best mulig hjelp gjennom samhandlingsmodellen BTI. Her kan du lese mer om BTI-modellen og hvordan vi jobber.

Her kan du se en oversikt over tjenester og kontaktinformasjon til de forskjellige.

NB: Hvis du mistenker at barn eller ungdom er utsatt for vold/overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt skal du ta direkte kontakt med barneverntjenesten eller politiet (02800).

Tilbake til hovedside om Bedre Tverrfaglig Innsats.