Gruppetilbud

Flere av våre Frisklivstilbud kan være aktuelle for deg som er pårørende.

Les mer om tilbudene her

Pårørende ved psykisk sykdom og avhengighet

Tjenesten for psykisk helse og rus kan også gi tilbud til pårørende i form av støttesamtaler eller andre individuelle tilbud. Kontaktinfo og informasjon om Psykisk helsetjeneste og rus

Det finnes også en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende.

Les mer om disse her

 

Pårørende ved kreft

Pårørende til mennesker med en kreftdiagnose kan også få individuell oppfølging og støttesamtaler

Les mer om kreftomsorg i kommunen her

Pårørende ved demens

Pårørende til mennesker med demenssykdom kan også få individuell oppfølging og støttesamtaler.

Les mer om demensomsorg i kommunen her