Utsetter du noen for vold eller seksuelle overgrep?

Alle som står nær hverandre kan krangle og være uenige. Det skal likevel ikke være sånn at du gjør partneren din eller barnet ditt redd eller utrygg. Livet i en familie skal være trygt for alle parter. Det skal gå an å være uenige, ha egne meninger og ville noe annet enn den du er sammen med.

Hvis du slår, sparker eller kommer med trusler, ydmyker, krenker eller kontrollerer andre, utøver du vold.

Hvis du har problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller er oppfarende og stadig skremmer noen du egentlig er glad i, kan du få hjelp til å endre deg.

Nyttige lenker

Er du utsatt for vold eller seksuelle overgrep?

Familievold

Det er mange barn som opplever vold i familien eller fra andre som de kjenner godt. En undersøkelse viste at hver tiende ungdom i Norge hadde sett eller hørt at minst en av foreldrene ble utsatt for vold. Mange barn blir selv utsatt for vold. Med vold mener vi at noen gjør noe mot deg som skader deg eller gjør deg vondt. Les mer om vold på Barneombudets sider.

Seksuelle overgrep

Et seksuelt overgrep betyr at noen tvinger eller overtaler deg til å gjøre noe med kroppen din, eller med noen andres kropp, som du ikke har lyst til at skal skje. Både gutter og jenter opplever seksuelle overgrep. Både menn og kvinner utsetter barn og unge for seksuelle overgrep.Mange barn og unge, både gutter og jenter, opplever at noen utfører seksuelle overgrep mot dem.

Det er usikkert hvor mange barn og unge som blir utsatt for seksuelle overgrep, men vi tror at mellom 10-20 % av jentene og mellom 5-10 % av guttene opplever dette.

Se mer informasjon om seksuelle overgrep på nettsiden til Statens barnehus.

Er en du kjenner utsatt for vold eller seksuelle overgrep?

Bry deg

Kjenner du noen du tror blir utsatt for vold eller overgrep, og lurer på hva du skal gjøre? Er du redd for å blande deg i noe du ikke har noe med, eller lurer du kanskje på hvordan du best kan hjelpe? Mange har kjent på den samme tvilen og usikkerheten. Ikke all vold er synlig, og den kan derfor være vanskelig for utenforstående å oppdage. Når det i tillegg kan være vanskelig for den som utsettes for vold å fortelle om det til andre, forblir ofte volden usynlig. Derfor ønsker vi at du skal bry deg!

Nettsiden Din vei ut  gir informasjon til deg som er pårørende eller kjenner en som er utsatt for vold eller overgrep.

Snakk sammen

Å spørre noen om de har blitt eller blir utsatt for vold, kan være vanskelig og vi kan derfor være redde for trå feil. De fleste ønsker imidlertid at noen skal bry seg. Å vise at du bryr deg og lytter, og er tydelig på at du tror på det du blir fortalt kan være noe av det viktigste du kan bidra med.

Målet med en samtale er å motivere den som er utsatt for vold til å kontakte hjelpeapparatet slik at volden stopper. Er du usikker på hva du skal gjøre kan du drøfte saken anonymt med krisesenter eller politi. Se kontaktinformasjon til høyre på siden.