Hva er VR-teknologi?

VR- teknologi  er en forkortelse for virtuell reality, oversatt på norsk til virtuell virkelighet.

Virtuell virkelighet handler om å skape overbevisende illusjoner, en illusjon om å være tilstede- virkelig, fysisk tilstede, i ett kunstig miljø som er dataprogrammert eller basert på videoopptak.

Opplæring innen vold og trusler med VR- teknologi

Helse- og omsorgstjenesten kjører i 2021 ett prosjekt med opplæring av ansatte i vold- og trussel situasjoner, ved bruk av VR teknologi.

Videoer med teoretisk opplæring og videoer med scenarioer av situasjoner man kan oppleve, er tilgjengelige i brillene.

Ansatte går igjennom den teoretiske delen, etterfulgt av ulike scenarioer, som deretter blir diskutert og reflektert over i ansattegruppa.

Tiltaket kjøres som prosjekt i 2021 for demensavdelingen ved Overhalla sykeheim og Bo- og miljøtjenesten. I prosjektperioden ønsker man å finne ut av effektene ved en slik form for opplæring. Utrulling av opplæringen til andre enheter i helse- og omsorg, planlegges i 2022.

Målsetningen er at ansatte som står i fare for å oppleve vold- og trusselsituasjoner på jobb, skal ha økt kunnskap om hvordan man kan forebygge slike situasjoner, og læring om kroppens reaksjoner på truende situasjoner i ett trygt miljø.

Hvorfor VR teknologi?

VR- teknologien gir mulighet til å erfare og trene på ulike situasjoner i ett trygt miljø. Gjennom å få "være i trusselsituasjoner", uten at man er det, gir ett bedre grunnlag for å lære hva man kan gjøre for å unngå å komme i ulike situasjoner. Å forebygge vold- og trusselsituasjoner er ett viktig mål.

Teknologien virkeliggjør hendelser, og skaper ett godt grunnlag for refleksjon hos ansatte, der alle har vært i samme scenario. 

VR- teknologien gjør det også mulig at ansatte kan ta opplæringen- til hvilken tid som helst. "Kurset" er alltid tilgjengelig på avdelingen, og man kan fortløpende sikre opplæring av nyansatte og vikarer.