Et fosterhjem i barnets nærmiljø gjør at barnet kan gå på samme skole, omgås sine venner og delta på de samme fritidsaktivitetene.

Vil du høre mer?

Kom på informasjonsmøte i Namdalshagen torsdag 13. juni kl. 18:00, eller ring Solvor Lilleøen (rådgiver i Bufetat) for en uforpliktende prat.