Ta kontakt med legekontoret hvis du ønsker vaksine (742 80 300 eller bestill time på nett). Vaksineringen foregår på legekontoret.


Dette er risikogruppene:

  • Alle fra fylte 65 år 

Barn og voksne med: 

  • diabetes type 1 og 2 
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
  • nedsatt immunforsvar 
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 


Barn som tilhører risikogruppen og husstandsmedlemmer til disse, vil få tilbud om vaksinering ved helsestasjonen i Overhalla. 

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem vil få tilbud om vaksinering i bolig/sykehjem. 

Gravide fra 12. svangerskapsuke vil få tilbud om vaksinering på helsestasjon. 


Følgende grupper anbefales også influensavaksine:

  • Husstandskontakter til pasienter med nedsatt immunforsvar. 
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.   

Denne gruppen kan også benytte seg av Overhalla kommunens vaksinasjonstilbud.  


Tidspunkt og betaling:

Influensavaksinen er tilgjengelig i Overhalla kommune fra om med uke 44, og personer i risikogruppene må sørge for å bestille seg time for vaksinering ved legekontoret (tlf: 742 80 300 eller bestill time på nett). Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen, risikopasienter med frikort betaler ingenting for vaksineringen.  


Andre som ønsker å vaksinere seg:

Årets influensavaksine er forbeholdt målgruppene frem til 1. desember, etter den tid vil det arrangeres vaksinering for øvrige innbyggere som ønsker det. Mer info om organiseringen av dette kommer senere.