09:00: KRANSNEDLEGGELSE VED MINNESMERKE RYGGAHØGDA

Tale ved Sverre Johannes Rygh

Musikalsk innslag ved Ida Ganes Lysberg

09:00 – 11:00 Maiblomsten serverer gratis frokost til alle på Horisonten

11:00 BARNETOG RANEMSLETTA

Oppstilling ved OBUS kl. 10.30.  5.klassingene danner flaggborg.

Toget går ned Ferjemannsvegen og stopper ved hovedinngang Overhalla sykeheim.

  • Musikalsk innslag ved Ida Ganes Lysberg

  • Appell ved Astrid Åsum.

Toget går tilbake til OBUS med innlagt stopp ved Ranem kirke, kransnedleggelse ved støtta ved kirka, musikalsk innslag ved Menighetskoret. Alle synger Ja vi elsker.

12:00: Arrangement på Gimle

  • Tale ved 7.klasse OBUS. Sang ved 5. klasse

  • Leker for store og små

  • Brus, kaffe, kake og pølser.

  • Eget is-salg

HUNN

Kl 11.00 – 14.00: Frivillighetssentralen holder åpent

12:00: TOG FRA HUNN SKOLE - forbi kirka og bort til Frivilligsentralen

Oppmøte: 11.30. Flaggborg 7. klasse.

  • Tale ved 7.klasse Hunn skole

  • Vi synger: Ja Vi elsker

Toget fortsetter til Solvoll.

12.45: Arrangement på Solvoll

  • Leker ute på Solvoll.

  • Salg av kaffe, kaker, pølse med brød, is 

Vi ønsker at alle overhallinger trekker ut og lager en flott folkefest denne dagen!