Se direktesendingen her.

 

Les og last ned sakliste med vedlegg til kommunestyremøte her.
 

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 48/22

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2023

 

PS 49/22

Gjenoppbygging av kirketårn og kirkespir på skage kirke

 

PS 50/22

Veteranplan Overhalla kommune

 

PS 51/22

Vedtak om planprogram for tiltaksplan for naturmangfold i Overhalla kommune

 

PS 52/22

Klage på vedtak - Reguleringsplan for Skage sentrumsboliger (detaljregulering)

 

PS 53/22

Vannforsyning og veg til Bjørnes industriområde

 

PS 54/22

Virksomhetsrapport 2. tertial 2022