Se direktesendingen her.

Les og last ned sakliste med vedlegg til kommunestyremøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 62/22

Tilstandsrapport barneverntjenesten 2022

 

PS 63/22

Forebyggende plan for tidlig innsats overfor barn, unge og familier i Overhalla kommune

 

PS 64/22

Vannområdekoordinator - videreføring av felles stillingsressurs

 

PS 65/22

5047 - 6/3 m/flere Ulvig Kiær AS - Søknad om fradeling av eiendomsteiger i Overhalla kommune

 

PS 66/22

Sluttsak - OBUS uteområde

 

PS 67/22

Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS, gjeldende fra 01.01.2023

 

PS 68/22

Valg av 17. maikomite 2023 - Evaluering av valget 2022 og valg av opplegg for fremtidige 17. maiarrangement i Overhalla

 

PS 69/22

Møteplan for 2023

 

PS 70/22

Regnskapsrapport desember 2022

 

PS 71/22

Årsbudsjett 2023

 

PS 72/22

Økonomiplan 2023-2026

 

PS 73/22

Høringsuttalelse - inntektssystemutvalgets forslag NOU 2022:10

 

PS 74/22

Visit Namdalen SA - Overhalla kommunes medlemskap

 

PS 75/22 Statlige spillemidler 2023 - Prioritert handlingsprogram for Overhalla kommune