Se direktesendingen her.

Les og last ned sakliste med vedlegg til kommunestyremøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 12/23

Forvaltningsrevisjon - Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner

 

PS 13/23

Kontrollutvalgets årsrapport 2022

 

PS 14/23

Finansrapport 2022

 

PS 15/23

Regulering av tomtepriser - Skageåsen III

 

PS 16/23

Kommunale vielser - Oppnevning av vigslere

 

PS 17/23

Namsgløtt sluttsak

 

PS 18/23

Anskaffelse av bolig som ledd i rekrutteringsarbeidet